Team Members

tamari123Tamari gelashvili
T
Tatia tutashvili
klavdia.gelashvili.1@iliauni.edu.geKlavdia gelashvili
D
Data Patatishvili
Login to Join
NASA Logo

SpaceApps is a NASA incubator innovation program.